ชื่อผู้ใช้ ::  
    
รหัสผ่าน ::   
                                                             
                                                                                                                                 ตรวจสอบสิทธ์
Skip Navigation Links
อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์(รังสิต)Expand อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์(รังสิต)
Skip Navigation Links
อาคารปิยชาติกลุมสุขศาสตร์ ชั้น 7 (รังสิต)Expand อาคารปิยชาติกลุมสุขศาสตร์ ชั้น 7 (รังสิต)
Skip Navigation Links
อาคารวิทยบริการ (รังสิต)

.....................................      
          เงื่อนไขการจองใช้เครื่องบริการผ่านระบบ Online

          1. การจองระบบ Online ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนที่จะถึงช่วงเวลา และไม่เกิน 3 วัน

          2. กรณีที่ไม่สามารถมาใช้งานตามเวลาที่จองไว้ต้องเข้าระบบ เผื่อยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

          3. กรณีที่จอง แล้วไม่มาใช้งาน รวม 3 ครั้ง ระบบจะยกเลิกสิทธิ์ จองทาง Online เป็นเวลา 1 เดือน